Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

7758 93fe 500
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress

June 04 2015

shanda
1564 6e0f 500
Reposted frometerycznie eterycznie

May 04 2015

shanda
6445 e52a
Reposted fromiisaax iisaax

May 03 2015

shanda
7549 c394
Reposted fromlove-autumn love-autumn

April 19 2015

shanda
3130 1ad8
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
shanda
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

April 09 2015

shanda
1775 62bb 500
Wisława Szymborska
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

April 07 2015

shanda
3005 e529
Reposted fromlove-autumn love-autumn
shanda
2994 be63
Reposted fromlove-winter love-winter

April 06 2015

shanda
Nie odkładaj trudnych decyzji na jutro, nawet jeśli wiesz, że przyniosą ból. Jutro nie sprawi, że będzie łatwiej. Sprawi, że będziesz sparaliżowany strachem jeden dzień dłużej.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromSabela Sabela
shanda
Powoli się od Niego uwalniała. Jak dobrze. Najwyższy czas.
— moje.
Reposted fromwithout-something without-something
shanda
Ja ze strachu zacznę uciekać, panikować i palić mosty, będę się ewakuować by się bezpiecznie schronić w swojej samotności, by nie pozwolić po raz kolejny otworzyć swojego serca przed kimś. Zakładając, że przez słabość znów będę cierpieć. Nie pozwól mi, zatrzymaj mnie, pokaż że warto. 
— Sosza
Reposted fromxalchemic xalchemic

April 03 2015

shanda
“ Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. ” 
Reposted fromjustyha justyha

February 21 2015

shanda
5207 1976
Reposted fromscorpix scorpix
shanda
7467 7db6
Reposted fromscorpix scorpix

December 18 2014

shanda
9726 76ec
Reposted fromscorpix scorpix

December 17 2014

shanda
9354 3f8d 500
Reposted fromCsengee Csengee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl